Hasič - SERVIS PBZ s.r.o. - Petr Malý, Vladimír Mühl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasicí přístroje, servis požárně bezpečnostních zařízení Kolín

 
 
 
Společnost Hasič – servis požárně bezpečnostních zařízení s.r.o., Kolín je vaším poradcem a dodavatelem v otázkách požární ochrany a bezpečnosti. Budeme se vám věnovat v otázkách prevence. Poradíme vám, jak dodržovat správné zásady požární bezpečnosti a jaký je ten správný hasicí přístroj pro vaši firmu nebo domácnost.
 
 
požární ochrana Kolín
 

Požární ochrana a bezpečnost práce

Ze zákona má každá podnikající osoba, ať už právnická nebo fyzická, povinnost dbát požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP). Naše společnost nabízí komplexní zajištění těchto povinností odborně způsobilými osobami s platnými osvědčeními (dokumentace, kontroly, školení, poradenství).
 
 
 
požární hydrant Kolín
 

Revize hasicích přístrojů a hydrantů

Provádíme revize hasicích přístrojů a hydrantů, které musejí být dle zákona kontrolovány nejméně 1x za rok. V rámci kontroly od nás po každé revizi obdržíte kompletní povinnou dokumentaci o kontrole jejich provozuschopnosti. Všechny revize jsou prováděny proškoleným personálem.
 
 
 
Hasicí přístroj Kolín
 

Požární bezpečnost objektů a staveb

Požární bezpečnost objektů a staveb se v dnešní době dotýká prakticky každého. Nabízíme vypracování požárně bezpečnostních řešení staveb a poradenství autorizovanou osobou, která je členem ČKAIT. Dále vám nabízíme pomoc s řešením požadavků v rámci vybavení požárně bezpečnostním zařízením.
 
 
 
 
 
 

Prodej a plnění tlakových lahví oxidem uhličitým (CO2)

 
 
 
 
 
Plníme lahve všech velikostí do obsahu 30 kg CO2. Po domluvě nabízíme možnost plnění i mimo pracovní dobu a lahve můžeme odvézt či přivézt přímo do vašeho domova či provozovny.
 
 
 
 
 
 

O firmě

 
Každý vám řekne, že není radno zahrávat si s ohněm. Jak ale na prevenci, jak dodržovat správné zásady požární bezpečnosti, jaký je ten správný hasicí přístroj pro vás? To už vám řekne málokdo.

Společnost Hasičservis požárně bezpečnostních zařízení s.r.o., Kolín je vaším poradcem a dodavatelem v otázkách požární ochrany a bezpečnosti. Firma byla založena roku 2012 třemi odborníky – Petrem Malým, Františkem Malým a Vladimírem Mühlem. Na první pohled mladá firma však navazuje na dlouholetou činnost společnosti Hasič – servis hasicího zařízení, jež v České republice působí bezmála 20 let.

Firma a její zaměstnanci čerpají z dlouholetých zkušeností všech 3 jednatelů v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce. Díky tomu může poskytovat odborné služby dle individuálních potřeb za příznivé ceny, na jejichž konci je vždy spokojený zákazník.

Všechny služby a zboží, které společnost nabízí, jsou podloženy platnými osvědčeními odborné způsobilosti, oprávněními a platnými certifikáty výrobků pro použití v ČR. Vše jsme schopni předložit okamžitě na vaše požádání.